Monthly Archives: September 2016

Cứ tưởng ĐHQG lên Bộ Dục sẽ sáng sủa hơn

Cứ tưởng ĐHQG lên Bộ Dục sẽ sáng sủa hơn, ai dè stupid ( Chuoi Cây hay dùng) hơn trước. Chả nhẽ cả hệ thống giống thế, khi mà nhiều nhiều đầu lãnh đi lên từ công tác đoàn đội. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 13 Comments